Homepage   Psychoterapie Psychologické hodnocení Koučování a EAP   

Časté otázky

Kontakt >>

Co je psychoterapie?
Co je psychologické poradenství?
Jak poznám, že potřebuji pomoc?
Jak mohu vědět, jestli mi terapie pomůže?
Co mohu od terapie očekávat?
Má se při terapii ležet na lehátku?
Jak vypadá terapie v praxi?
Kolik stojí psychoterapie
Co znamená diagnostika nebo psychologické hodnocení?


CO JE PSYCHOTERAPIE?

Pod pojmem psychoterapie rozumíme řadu přístupů, pro které je společné používání psychologických prostředků ke snížení psychického utrpení a podpora osobnostního růstu.
Diagnostický a statistický Manuál mentálních poruch (DSM IV-TR) definuje psychické trápení jako mentální poruchu. Citujeme z manuálu: "V DSM IV je každá z mentálních poruch koncipována jako klinicky významné behaviorální či psychologické trápení (např. bolavý symptom) nebo neschopnost (např. nezpůsobilost v jedné nebo více důležitých oblastech fungování) nebo výrazně navýšené riziko úmrtí či prožívání bolesti, neschopnosti nebo významné ztráty osobní svobody."

Široké pásmo psychoterapeutických metod se dá kategorizovat podle formy (např. Individuální, skupinová nebo Děti/Rodina), techniky (např. relaxace, drama, bilaterální stimulace, přesycení, atd.), nebo vysvětlující teorie (např. psychoanalýza, Gestalt, behaviorismus, kognitivní věda, terapie zaměřená na klienta, atd.). Kvalita a úspěch (či neúspěch) terapie závisí také na kvalitách terapeuta jako osobnosti a na úspěšném souladu osobních kvalit klienta a terapeuta.
Velmi často je dobré v rámci terapeutického programu kombinovat více metod. Může obsahovat i medikaci.
Jako mnoho jiných profesí, tak i psychoterapie vyžaduje od terapeutů, aby prošli dlouhodobým standardním výcvikem, práci podle etického kodexu a příslušnost k odborné organizaci, která umožňuje sledovat jejich schopnosti, úspěchy a neúspěchy.

CO JE PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVÍ?
Psychologickém poradenstvím se občas rozumí psychoterapie. My se ale spíše shodujeme s většinou odborníků v tom, že psychologické poradenství se od psychoterapie odlišuje:
• jde o řešení problému. Klient má problém a poradce mu/jí poradí - na osobní schůzce nebo i telefonicky.
• naslouchání ("Debriefing") je další způsob, jak porozumět tomu, co je obsahem psychologického poradenství. Jde o to, poskytnout klientovi příležitost mluvit. V této podobě je poradenství velmi často používáno během, ale především po krizi, jako fáze vedoucí k psychoterapii.

JAK POZNÁM, ŽE POTŘEBUJI POMOC?
Níže uvedené problémy se považují i v mírné formě za takové, které vyžadují k svému řešení odbornou pomoc. Odborná pomoc nemusí vždy znamenat psychoterapii. Někdy postačí konzultace. Pokud se ve vašem životě objeví jedno nebo více z těchto zauzlení, doporučujeme nejdříve navštívit svého osobního lékaře, abyste porozuměli tomu, jakou roli mohou zdravotní problémy hrát ve vašem stresu. Zároveň Vám doporučíme kontaktovat odborníka na psychické zdraví.
• Pokud je harmonie ve vaší rodině nebo vztahu narušena (i v případě ukončeného vztahu).
• Pokud Vám v delším časovém období působí problémy prožívat radost.
• Pokud jste neustále unaveni nebo máte problémy s usínáním (částečně způsobené zdravotními, pracovními problémy nebo posunem časových pásem).
• Pokud cítíte, že máte již nějakou dobu špatnou náladu.
• Pokud cítíte bezmoc nebo beznaděj, pokud se cítíte špatně sami se sebou; nenávist, pocity viny, pocit, že chcete "se vším skoncovat".
• Pokud jste často rozčílení nebo Vám to lidé říkají.
• Pokud máte pocit, že ztrácíte kontrolu (křičíte nebo se příliš zabýváte tím, co jiní lidé dělají nebo říkají nebo pokud býváte nařčeni z přehnaného kontrolování.
• Pokud se u Vás často projevuje určité chování, které není součástí vaší práce nebo jinak objektivně nutné. Takovéto chování se může projevovat například uklízením, při jídle nebo pokud velmi často myslíte na jednu určitou věc, jako je jídlo nebo to, jak vypadáte.
• Pokud Vám lidé říkají, že máte problém s pitím nebo cítíte, že se pomocí alkoholu zbavujete problémů. To samé platí pro jiné chemické látky.
• Pokud cítíte, že občas míváte problémy se soustředěním nebo pokud jste jen velmi obtížně produktivní v určitém časovém období.
• Pokud často cítíte vnitřní tenzi, ať psychickou (např. být ve střehu nebo úzkostní) nebo fyzickou (např. tenzi ve svalech, bolesti hlavy, nevolnosti, potíže s dýcháním), která nemusí být způsobena pouze jasně definovanými potížemi jako je například srdeční onemocnění.
• Pokud občas máte pocit, že "se zblázníte", nebo pokud míváte pocity extrémního strachu spojené s určitou událostí (i v případě, že nebezpečí je reálné).
• Pokud jste zažili nějakou traumatickou událost (i menší traumata).
• Pokud se slova "neúspěch", "chyba" nebo "vina" často objevují ve vašem životě či myšlenkách.
• Pokud se vy nebo někdo Vám blízký chová způsobem, který je zkrátka divný.
• Pokud občas míváte pocit jakoby vaše myšlenky "běžely fantastickým způsobem" a nezastaví se, i když jste vyčerpaný.

JAK MOHU VĚDĚT, JESTLI MI TERAPIE POMŮŽE?
Velmi často dokáže terapie lidem pomoci, pokud se jedná o jednu ze záležitostí uvedených pod Jak poznám, že potřebuji pomoc. Více relevantní otázkou proto je, jak mohu vědět, zda terapie bude praktikována způsobem, který mi pomůže? Doporučujeme Vám, abyste získali informace od vašeho (budoucího) terapeuta ohledně jeho přístupu (můžete to porovnat s informacemi uvedenými v Jak vypadá terapie v praxi Pokud Vám jejich přístup připadá seriozní a jejich osobnost se Vám zdá profesionální a chápavá, máte dobrý důvod očekávat, že terapie Vám pomůže.

CO MOHU OD TERAPIE OČEKÁVAT?
Dobře praktikovaná psychoterapie mívá často dva výsledky. První je, že důvod, proč jste původně do terapie nastoupili je do značné míry vyřešen (např. bolavé obtíže se výrazně snížily nebo zmizely). Druhý možný výsledek se týká osobnostního růstu. Dobře provedená terapie má obrovský potenciál navodit naději, lepší pocity ze sebe sama i světa kolem a posunout minulé záležitostí do správné perspektivy.

MÁ SE PŘI TERAPII LEŽET NA LEHÁTKU?
Ne, nemusí. Ležení na lehátku je součástí legendy o psychoanalýze. Většina psychoterapeutických metod používaných v současnosti se odehrává v sedě na křeslech (dvou nebo více). Výjimky jsou například dramaterapie a relaxační techniky.

JAK VYPADÁ TERAPIE V PRAXI?
Většina metod má určité elementy společné. Většinou se jedná o několik fází:
Fáze I: úvodní kontakt. V této fázi si již možná uvědomujete potřebu profesionální pomoci. Kontaktujete terapeuta a domluvíte si datum a čas první schůzky. Před začátkem terapie se doporučuje projednat s terapeutem některé záležitosti. Získejte informace o jejich odbornosti a zázemí, seznamte je se svým problémem a nezapomeňte se zeptat na strukturu terapie a ceny.
Fáze II: Tato fáze se většinou odehrává v ordinaci terapeuta a trvá jednu nebo více schůzek. Cílem je, seznámit terapeuta s Vašim problémem a vytvořit plán terapie. Někdy se můžete domluvit na tom, že Vás terapeut předá jinému odborníku zaměřenému na specifické problémy nebo na kombinaci více metod. Na této úrovni již můžete být seznámeni s druhy nabízené terapie a cítit se dobře informováni. Vaše šance na úspěch může velmi zvýšit zjištění, zda nabízená terapie patří mezi ověřené. Získejte informace od vašeho terapeuta.
Fáze III: Od druhé nebo třetí schůzky začíná terapie. Často je poměrně strukturovaná - pravděpodobně jedna hodina týdně. Prakticky veškerá terapeutická práce se odehraje v této fázi.
(Fáze IV): Poslední fáze je obvykle méně intenzivní (např. schůzky jednou za dva týdny, případně jednou za měsíc) a jsou cílené na prevenci návratu původních problémů.
Někdy je po několika měsících nebo letech po ukončení terapie zapotřebí terapie nové. Důvody mohou být různé. Pokud se to stane, neznamená to, že je to vaše vina.
Psychiatrická péče se často s tímto obrazem překrývá. Nicméně odlišnosti se mohou vyskytnout.
Standardní postup psychiatrické péče:
Úvodní schůzka je věnována celkovému psychiatrickému vyšetření, které obvykle trvá nejméně 1,5 hodiny. Probere se podrobná osobní anamnéza a současné i minulé psychické problémy. Poté se stanoví diagnoza a probere se s klientem. Navrhne se plán terapie. Je-li třeba, předepíše se vhodná medikace. Mohou být nabídnuty i alternativní a nefarmakologické postupy, případně předání klienta odpovídajícímu terapeutovi.
Další schůzky obvykle trvají kolem jedné hodiny a jejich délka se postupně zkracuje v souvislosti se zlepšováním příznaků. V závislosti na povaze problému je terapie založena na medikaci, pychoterapii, případně jejich kombinaci. Progres terapie je průběžně probírán s klientem, tak, aby mohla terapie být flexibilně přizpůsobována.

KOLIK STOJÍ PSYCHOTERAPIE?
Standardní cena padesátimunutové schůzky v Behar Center je 1200 Kč.

CO ZNAMENÁ DIAGNOSTIKA ČI PSYCHOLOGICKÉ HODNOCENÍ?
Pod pojmem psychologické hodnocení (nebo diagnostika) rozumíme úsilí vedoucí k získání informací o klientově chování, psychickém a emočním stavu, osobnosti, způsobu myšlení, mezilidských vztazích, současných problematických oblastech a psychosociální situaci. Informace se mohou dále týkat klientovy minulosti, rodinné historie, historie problémů a klientových plánů do budoucnosti.
Diagnostika je důležitá k získání informací nezbytných k úspěšné terapii a vhodné pomoci. K tomu se používá několik různých metod.

bod

Kontakt
Pokud chcete vědět víc, nebo pokud byste si chtěli domluvit schůzku, můžete mi buď zavolat kdykoliv
na +420 724 240 160,
nebo mě také můžete kontaktovat pomocí emailového formuláře a odpověď dostanete velmi brzy.

Vaše jméno:
E-mail:
Vaše zpráva:

Ochrana proti spamu. Kolik je dvakrát dva?

 

 
© 2008  Accelerando Praha . All Rights Reserved.